1396/09/07- افتتاح نمایشگاه روغن های خوراکی،دانه های روغنی واقع در بوستان گفتگو
04 Dec 2017
(0 votes)

1396/09/07- افتتاح نمایشگاه روغن های خوراکی،دانه های روغنی واقع در بوستان گفتگو

07/09/96 افتتاح نمایشگاه روغن های خوراکی،دانه های روغنی واقع در بوستان گفتگو ، شرکت افرنگ افتخار همکاری با شرکت روغن نباتی گلناز به متراژ5/34 مترمربع، را داشته است.

روغن نباتی گلناز

Read 105 times Last modified on Wednesday, 20 December 2017 07:45